Image by Stephan Bechert

דיני מקרקעין ונדל"ן

עורך דין מקרקעין מיכאל בן צבי

משרדו של עו"ד מיכאל בן צבי מתמחה בייצוג משפטי בערכאות שיפוטיות השונות בהליכים מגוונים מתחום המקרקעין.

 

נושאי המקרקעין העיקריים בהם עוסק המשרד הם אלו:

  • פירוק שיתוף במקרקעין, צווי מניעה וצווי עשה, שכירות, הסגת גבול, ליקויי בניה, ביטול הסכמי מכר, אכיפת הסכמי מכר, תביעות פינוי.

  • הליכים בפני המפקח על המקרקעין (סכסוכי שכנים, דייר סרבן, הרחבות בלתי חוקיות, ניהול ותחזוקה של הבית המשותף).

 

  • ייצוג בפני בית המשפט לעניינים מקומיים (בניה ללא היתר, שימושים חורגים).

 

  • עררים והשגות על שומות מיסוי מקרקעין, היטלי השבחה וארנונה.

 

  • רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

 

  •  תביעות נגד קבלני בניה בגין איחורים במסירה וליקויי בניה.

 

משרד עורך דין מקרקעין מיכאל בן צבי מתמחה בייצוג לקוחות בכל הערכאות השיפוטיות. המשרד מעניק ייצוג משפטי, אמין ומקצועי בכל הסוגיות העולות מיחסי נדל"ן - מקרקעין. לעו"ד בן צבי יש ידע ונסיון מוכח, אשר יעזרו לכל המעורבים בעסקאות מקרקעין לשמור על זכויותיהם בהתאם לדין.