מאמרים בתחומי דינים ומשפט

התנגדות לביצוע שטר - ביטול עסקה

האם אפשר לבטל המחאה שניתנה כתשלום לשירות או מוצר?

ידוע שביטול תשלום לאחר ביצוע עסקה נחשב כעבירה על החוק, אולם החוק מכיר במקרים מסוימים שבהם משתנה התמונה. במינוח המשפטי מכונה מצב זה – התנגדות לביצוע שטר.


אדם ביצע עסקה של רכישת ארון בגדים לחדר שינה מנגרייה מוכרת. המוכר מסר לו פרטים על המפרט של הארון, והלקוח קיבל גם אפשרות לבדוק את הפריט בתצוגה. לאחר דין ודברים הגיעו להסכמה על תנאי העסקה, והלקוח מסר הספר המחאות בתשלומים. עברו מספר שבועות והארון לא הגיע במועד שנקבע בהסכם הרכישה. בסופו של דבר מגיע הארון, ומתקבל פרט שאינו תואם את מפרט ההזמנה. הלקוח מעניין לבטל את העסקה, אולם כתגובה לכך מפעיל בעל הנגרייה הליך של הוצאה לפועל לביצוע השטר.

בשלב זה נשאלות שתי שאלות מרכזיות:

- האם הליך ההוצאה לפועל מחייב את הקונה לשלם?

- מה אפשר לעשות בעניין זה?


באילו מקרים מוצדק הליך של התנגדות לביצוע שטר?

אדם שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל לביצוע שטר, ובחן את המקרה, רצוי בהתייעצות עם עורך דין שעוסק בתחום, ומצא שיש נסיבות העומדות לזכותו, יכול להגיב על הליך זה בהליך נגדי – התנגדות לביצוע השטר.

הנה מספר נסיבות שמאפשרות התנגדות לביצוע השטר:

  • במקרה שהקונה לא קיבל את הסחורה שהזמין, וספק הסחורה הגיש בכל זאת בקשה להוצאה לפועל לפתוח בהליך ביצוע שטר.

  • אם החתימה על גבי ההמחאה שניתנה לספק זויפה.

  • אם מדובר בהמחאה שנגנבה.

  • כאשר מדובר בהמחאה שניתנה לספק מלקוח כביטחון בלבד, ובתנאי שבעל ההמחאה עמד בכל התנאים שנקבעו, ובכל זאת תובע הספק את מימוש ההמחאה. לדוגמה אדם שנתן צ'ק ערבון עבור השאלת כלי נגינה, ובתום התקופה החזיר את המוצר לחברה המשכירה כמתחייב, ובכל זאת פתח הספק בהליך הוצאה לפועל לביצוע השטר.

נקודות מרכזיות בהגשת התנגדות לביצוע שטר

יש להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום מקבלת האזהרה. אם בכל זאת הוגשה הבקשה באיחור, יש צורך להגיש בנוסף לבקשה עצמה גם בקשה להארכת מועד ההגשה.


הגשת בקשת התנגדות לביצוע שטר אינה מבטלת אוטומטית את הליכי ההוצאה לפועל. לצורך כך נדרש להגיש בקשה נפרדת – "עיכוב הליכים".


יש לצרף לבקשה תצהיר ולנמק את הסיבות להתנגדות, למשל זיוף חתימה, אי קבלת המוצר ועוד. על הנתבע מוטלת האחריות להוכיח שאין בסיס לבקשת ביצוע השטר.

ולסיכום, כפי שכבר נכתב – רצוי להיוועץ בעורך דין שעוסק בתחום, מכיר את החוקים ואת ההתנהלות הנדרשת בתיק מהסוג הזה.