מאמרים בתחומי דינים ומשפט

דיני קניין ומקרקעין

עודכן ב: יונ 6

דיני מקרקעין מהווים חלק נכבד מדיני הקניין. דיני המקרקעין מסדירים את זכויותיהם וחובותיהם האזרחיות של בעלי נכסי נדל"ן המבוססים על מספר חוקים עיקריים, והמרכזי מבניהם הוא חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

החוק קובע ומגדיר, בין היתר, מהי בעלות על מקרקעין, מהי עסקה במקרקעין, מהי שותפות במקרקעין, מהן עסקאות נוגדות, מהי רכישה בתום לב, כיצד מפרקים שיתוף במקרקעין ועוד.


חוק חשוב נוסף במסגרת דיני המקרקעין הוא חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. חוק זה מסדיר את פעולת מוסדות התכנון בישראל, מהרמה המקומית ועד לרמה הארצית. החוק מגדיר, בין היתר, מהי תכנית מתאר ארצית, מהן סמכויות ועדת הערר ובאילו נסיבות מותר להפקיע מקרקעין.


עורך דין מקרקעין הפועל בשמכם ומטעמכם מבצע את כל בדיקות הרקע הנדרשות לצורך קבלת ההחלטה טרם חתימה על הסכם מכר מחייב.


כך למשל, יבדוק עורך דין מקרקעין, למי שייכת הבעלות על הקרקע שעליו הוקם הפרויקט/הדירה, האם רשומות עליה הערות אזהרה, האם הקבלן/היזם נותן בטחונות בהתאם לחוק מכר דירות וכיו"ב.


בהמשך הדרך, עורך הדין מקרקעין המייצג אתכם יוכל לנהל עבורכם את המו"מ על החוזה ותנאיו, ואף יעביר אתכם לאורך כל שלבי העסקה תוך שמירה על האינטרסים החוקיים שלכם. לבסוף, עורך הדין מקרקעין המייצג אתכם יבצע את הרישומים הנדרשים כדוגמת רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).


עורך דין שמתמחה בדיני מקרקעין יוכל לסייע לכם בכל הסוגיות הרלוונטיות לנדל"ן, והוא יבחן את ההיבטים המשפטיים הקשורים לנושא, החל בניסוח חוזי שכירות וחוזי מכר וכלה בייצוג מקצועי בבתי המשפט השונים.

משרדנו המתמחה בייצוג משפטי בסוגיות כגון:


פירוק שיתוף במקרקעין, צווי מניעה וצווי עשה, שכירות, הסגת גבול, ליקויי בניה, ביטול הסכמי מכר, אכיפת הסכמי מכר, תביעות פינוי, הליכים מול רשם הקבלנים, הליכים בפני המפקח על המקרקעין (סכסוכי שכנים, דייר סרבן, הרחבות בלתי חוקיות, ניהול ותחזוקה של הבית המשותף), עררים והשגות על שומות מיסוי מקרקעין, היטלי השבחה וארנונה, רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), תביעות נגד קבלני בניה בגין איחורים במסירה וליקויי בניה ועוד.


משרד עורכי הדין מיכאל בן צבי בנתניה מתמחה בייצוג לקוחות בכל הערכאות השיפוטיות, וכן בייצוג בפני ועדות מקומיות בהליכי תכנון ובנייה, בוועדות ערר ואף בהליכים פליליים של תכנון ובניה.עורך דין מקרקעין בנתניה


פוסטים אחרונים

הצג הכול

התנגדות לביצוע שטר - ביטול עסקה

האם אפשר לבטל המחאה שניתנה כתשלום לשירות או מוצר? ידוע שביטול תשלום לאחר ביצוע עסקה נחשב כעבירה על החוק, אולם החוק מכיר במקרים מסוימים שבהם משתנה התמונה. במינוח המשפטי מכונה מצב זה – התנגדות לביצוע שט