משפט מנהלי

משפט מנהלי - הסדרת מעמד בישראל

עורך דין בנתניה מיכאל בן צבי

משפט מנהלי עוסק בסמכותן של הרשויות המנהליות ובהפעלת שיקול הדעת המנהלי בהחלטות ובמעשים המתבצעים על ידן. משרד עורך  דין בנתניה מיכאל בן צבי מתמחה בייצוג לקוחות בפני רשויות המדינה לרבות בפני רשויות השלטון המקומי. ככלל, הערכאה המוסמכת לדון בעתירה מנהלית הינה בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. משרדנו סייעה ללקוחותיו לאורך השנים בתקיפת החלטות מנהליות של גופי המדינה בענייני הסדרת מעמד בישראל; דיור ציבורי; מכרזים; ועדות התכנון והרישוי ועוד.

הייצוג אל מול רשויות המדינה, עוסק בהגנה על זכויות הפרט בהתאם לכללים והנורמות של המשפט המנהלי-חוקתי. לפי כללים אלה, ההחלטה המנהלית, בין היתר, חייבת להיות סבירה, מדתית וללא שיקולים זרים. לעתים, הפגיעה הינה בערך חוקתי כגון זכות הקניין, זכות השבות או זכות השוויון. על מנת לתקוף החלטות הנ"ל יש צורך להיעזר בעורך דין המתמחה במשפט מנהלי.

בטרם הגשת עתירה מנהלית עורך הדין יבחן באם קיימת עילה לתקיפת החלטה מנהלית כאמור תוך בחינת מכלול הנסיבות, למשל, האם :

  1. ההחלטה ניתנה בסמכות ועל ידי הגוף המוסמך;

  2. האם ניתנה לאזרח זכות הטיעון;

  3. האם ההחלטה מנומקת ומתייחסת לכלל הטענות שהועלו על ידי האזרח;

  4. האם ההחלטה סבירה ומדתית ;

  5. האם ההחלטה ניתנה בתום לב וללא שיקולים זרים;

 

את העתירה יש להגיש ללא שיהוי ולכל היותר בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

באם הבסיס העובדתי והמשפטי, לאחר בחינת מכלול כלל הנסיבות, יצביע על כך כי ההחלטה המנהלית ניתנה בחריגה מסמכות או שהיא איננה עומדת בדרישות והכללים של משפט מנהלי – רשאי ולעתים אף יהיה חייב בית המשפט לבטל אותה החלטה מנהלית.